Ev > Bizim haqqımızda >Ərizə

Ərizə

Məhsulumuz

Məhsullarımız birlikdə istifadə edilməlidir. Sterilizator vasitəsilə sterilizasiya edildikdən sonra alətləri steril mühitdə saxlamaq üçün möhürləmə maşını ilə bağlayın. Distillə edilmiş su maşınının suyu sadəcə sterilizatoru təchiz etmək üçün istifadə edilə bilər.

  • Buxar sterilizatoru

  • Distillə edilmiş su aparatı

  • Bağlama maşını

  • Ultrasonik Təmizləyici