Sərgi

Son illər şirkətimiz İspaniya, Avstraliya, Azərbaycan, Rumıniya və digər ölkələrə çoxlu sterilizatorlar, distillə edilmiş su aparatları və möhürləyici maşınlar ixrac edib. Sərgidə şirkətimiz məhsullarının üstünlüklərindən tam istifadə edir. Müştəriləri daha çox araşdırmaq üçün ziyarətə və öyrənməyə cəlb etmək. Məsələn, son əməkdaşlıqda biz Rumıniyaya 40-a yaxın maşın ixrac etdik ki, bu da çox yaxşı əməkdaşlığa səbəb oldu.